Maha Mantra Of Sai Baba

Shirdi Saibaba 108 names as Ashtothram are be used for mahamanta or Holy Chant  .Every name has a power to chant shri sai baba and all together show powers to achieve divine peace .

There are Following Maha mantra of Sai baba

1) Om Sai Ram

2) Jai Jai Sai Ram

3) Sabka Malik Ek hai

4) Om Sai Devay Namah :

5) Om Sai Guruvay Namah :

6) Om Shirdi Devay Namah :

7) Om Sarv Devay Roopay Namah :

8) Om Samadhi Devay Namah:

9) Om Ajar Amaray Namah:

10) Om SarveMalikay Namah:

11) Om FakhirDevay Namah:

11) Om Chaitanay Sainath Namah:

Sai Baba Gayatri Mantra for Success

OM Shirdi Vasaya Vidamahe Sachidananda
Dhimahi tanno Sai Prachodayath

Shanti Peace Mantra for universe

Loka Samasta Sukhino Bhavantu  Om Shanti Shanti Shanti

New One :

Prahbrahma Ke Roop Jo Jug Ko Kare Sanath

So Hamhaari Raksha Kare Jagat Guru Sainath

————————————————————————-

Aum Sarvagya Sarva Devta Swarupa Avatara,
Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa Avatara,
Sathyam Shivam Sundram Swarupa Avatara,
Anant Anupam Brahma Swarupa Avatara,
Aum parmanand Shri Shirdi Sai Nathaya Namaha

 

Om Sacchidanand SadGuru SaiNath Maharaaj Ki Jai

Ananat koti Brahmaand Nayak RajaDhiraaj Sai Baba Ki Jai

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: